A Halotti Beszédtől Balassi Bálintig

1994.12.04 19:00

Állandóan fönntartott önálló előadóest és rendhagyó irodalomóra