Bárczi-harang-díj

2015.10.20 12:00

 

Dr. Szabó András Bárczi-harang-díjas – szívből örvendünk!

Csupaszív, sugárzó magyarságszolgálat

Dr. Szabó András előadóművész sugározza az igaz embërségët és igaz magyarságot. Nyitott szívvel és átölelő szeretettel fordul az ëgyes embërhëz, a rádióhallgatók közönségéhëz, az előadóest közösségéhëz. Előadóművészetével közelíti a régmúltat és jelënkort, az embërt és közösségët, a külsőt és belsőt, a lelkët és testët s az Istent és embërt.

Kedves Szabó András Honfitársunk s talán legkiválóbb Előadóművészünk! Köszönjük lényëdet és embërségëdet, hitëdet és hazafiságodat!

További sikerës előadói pályát kívánunk köszönetteljes szeretettel:

2015. októbër 20-án, Balassi Bálint születésnapján, a Petőfi Irodalmi Múzëum dísztermében

Mészáros András

 

Oklevél

Köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki, és

BÁRCZI-HARANG  kitüntetést adományozunk

dr. S z a b ó A n d r á s

előadóművésznek

aki a művek tolmácsolásában példát mutat szép, hagyományőrző magyar kiejtésével, mëgkülönböztetve a nyílt e és a zárt ë hangot. További eredményës munkálkodást kívánunk tisztëlettel, szeretettel:

Budapest, 2015. októbër 20-án

BÁRCZI GÉZA KIEJTÉSI ALAPÍTVÁNY, BUDAPEST

 

BUVÁRI MÁRTA       MÉSZÁROS ANDRÁS

alapító                      a kezelő testület elnöke